Kempenkring 2018-2019

Klik hier voor het programma van Kempenkring 2018-2019 (blauwe boekje)

VOOR GEMEENTELEDEN EN BELANGSTELLENDEN

KempenKring, de samenwerking van de Protestantse kerken in de Brabantse Kempen op het gebied van “Vorming en Toerusting”, heeft voor het seizoen 2018-2019  opnieuw een interessant en gevarieerd programma, dat wij met dit boekje aan u presenteren. Vanuit drie verschillende invalshoeken, nl. theologisch, maatschappelijk en cultureel, hebben wij verschillende thema-avonden voorbereid.

We openen ons programma zoals gebruikelijk met een excursie, dit keer naar het museum Klok en Peel in Asten. In de daarop volgende activiteiten zullen bekende en minder bekende sprekers ons over uiteenlopende thema’s informeren. Wij hopen dat ons programma u aanspreekt en dat we u in grote getale dit seizoen mogen begroeten.

Voor wie?
Deelname aan deze avonden staat voor iedereen open. U betaalt uw deelname bij binnenkomst van de zaal. Wij adviseren u om tenminste 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn, omdat we stipt op tijd beginnen (en eindigen).  Voor de excursie in Asten en de lezing van Manu Keirse (12 november) geldt dit niet: hiervoor is voorinschrijving noodzakelijk.

Waar en wanneer?
Bij elk van de programmapunten staan plaats, datum en tijdstip aangegeven. Via kerkblad, de nieuwsbrief en plaatselijke bladen wordt u dat t.z.t. ook nog meegedeeld. Voor de nieuwsbrief kunt u zich aanmelden op kempenkring@PKN-dekempen.nl. U wordt dan regelmatig geïnformeerd over onze lezingen.

Wat kost het?
De kosten per activiteit zijn € 6,00 per persoon, tenzij anders vermeld. Uit deze inkomsten betalen we o.a. de sprekers en hun reiskosten, de drukkosten van dit boekje en schenken wij thee en koffie op de lezingavond. Mocht de toegangsprijs voor u een probleem zijn, schroom dan niet om van tevoren contact op te nemen met één van de commissieleden.

Extra
Achterin dit boekje vermelden we tevens het programma van Waalre en Veldhoven, waar u ook van harte welkom bent.

En dan nog dit…
Het komende seizoen is de laatste keer dat de commissie KempenKring het programma heeft samengesteld. Het is zeker niet te wijten aan de belangstelling die u voor het programma telkens weer toont noch het enthousiasme waarmee wij dit werk gedaan hebben, maar het wordt steeds moeilijker om nieuwe commissieleden te vinden om het programma samen te stellen en te draaien. Daarom hebben wij dit jaar extra ons best gedaan om een bijzonder programma samen te stellen en maken daarna de weg vrij voor nieuwe initiatieven vanuit het nieuwe samenwerkingsverband van de kerken van Waalre, Valkenswaard, Veldhoven, Bladel, Bergeijk en Hoogeloon-Eersel.

Commissieleden KempenKring:
Jan Peelen               jan.peelen@wxs.nl                                tel: 0497- 51 68 06
Liesbeth Kies           kiesvanstockum@gmail.com              tel: 06-51 23 26 45
Ries Westeneng      fam.westwijk@hetnet.nl                       tel: 0497- 57 50 45
Barend de Graaf     maribar777@gmail.com                          tel: 497 – 57 26 52

Bijzonder toegevoegd lid:
Matthijs de Vries    dominee@pkn-eersel.nl                      tel: 0497 – 571505

Algemene info :      kempenkring@PKN-dekempen.nl