“Zoek de vrede en jaag die na”

‘Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is; soek die vrede en jaag dit na.’

[Bijbelgenootschap Suid-Afrika]

‘S’écarter du mal, pratiquer le bien et rechercher la paix avec persévérance.’

[La Bible en français courant, Société biblique française]

‘Turn from evil and do good; seek peace and pursue it.’

[New International Version]

 

De Evangelische Broedergemeente heeft voor de 289e keer een boekje met Dagteksten uitgegeven. Je treft er teksten en leesvoorstellen voor elke dag in aan. Of een woord om een maand lang over te peinzen, te mediteren en mee te bidden. En er staat een woord voor boven heel het jaar. Dat is bovenstaande tekst uit Psalm 34:15, ‘Zoek de vrede en jaag die na’.

Ik heb in enkele andere vertalingen het – hele – vers opgezocht en dat hierboven ook geplaatst. Dan lees je eerst nog de aansporing het kwaad uit de weg te gaan en te doen wat goed is. Maar misschien heb je al genoeg aan het halve vers. Het zijn zeven woorden om in 2019 mee aan de slag te gaan en te blijven.

 

Zoek

De

Vrede

En

Jaag

Die

Na

 

Misschien heb je genoeg aan dit halve vers voor heel 2019. Maar ik laat je weten wat een kennis uit Monnickendam op Facebook liet weten. Ze doet mee met de uitdaging van het Bijbelgenootschap om de (hele!) Bijbel in een jaar te lezen. Dat is veel meer dan wat soms misprijzend ‘van kaft tot kaft’ genoemd wordt bij de herinnering aan verplichte stukjes na de maaltijd. De hele Bijbel is een spiritueel boek. Is een zoek-boek, een dwars boek. Een spiegel. En er kunnen nog wel duizend andere namen aan deze bijbel-bibliotheek gegeven worden.

De jaartekst, ‘zoek de vrede en jaag die na’, is een aansporing voor mij persoonlijk, maar ik geef ‘m ook graag aan de wereldleiders. Wat me opvalt – ook door verschillende vertalingen te lezen – is het najagen van de vrede, de volharding –‘persévérance’– die gevraagd wordt. Een van de bijbelvertalingen geeft ook handige verwijzingen. De schrijvers van de Romeinenbrief en van de brief aan de Hebreeën waren wellicht vertrouwd met de Psalmen en geven het woord door als volgt:

‘Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven;
wie dat niet doet zal de Heer niet zien’ [Hebr. 12:14].

‘Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert
en naar wat opbouwend is voor elkaar’ [Rom. 14:19].

Ik wens u, jou als (bijbel)lezer vrede en alle goeds voor dit jaar. Dat er in het klein en in het groot bruggen geslagen worden, vanuit vrede die gevonden is en tot vermeerdering van vrede, wereldwijd.

ds. Wim Dekker