Heilig vuur

Van het heelal weten we nog maar weinig. Misschien is er hooguit vijf procent bekend. ‘Donkere materie’ en ‘donkere energie’ zijn vooralsnog een groot raadsel voor natuurkundigen, ondanks de recent verschenen spectaculaire foto van een ‘zwart gat’.  En je kunt je afvragen: waarom neemt men aan dat ze bestaan?

Dat is vooral vanwege hun uitwerking.

Iets dergelijks zou je kunnen zeggen over het geloof.

Gelovige mensen weten ook niet veel. Van de heilige Geest weten ze nauwelijks iets, zij blijft een grote onbekende. Toch nemen gelovigen haar bestaan aan. Waarom? Vanwege haar uitwerking.

Ik zou die onbekende ‘heilige Geest’ geen ‘donkere energie’ willen noemen, maar liever ‘lichte energie’, want haar uitwerking ervaren mensen als licht, als Gods stille aanwezigheid, ‘de schaduw aan je rechterhand’, zoals psalm 121 het mooi zegt. Als de uitwerking van de Geest wat steviger wordt ervaren spreken we van inspiratie of, nog steviger, van heilig vuur.

Heilig vuur kan zichtbaar worden als mensen hun rug recht houden, als ze niet bezwijken onder druk, als ze opkomen voor wie en wat ze dierbaar is, als ze zich verzetten tegen onrecht.

De Syrische arts Sara Harout werkte aanvankelijk in een ziekenhuis in Damascus, maar bekeerde zich tot het christendom en koos ervoor haar leven aan God te wijden. Ze geeft nu, als non, leiding aan een school in Libanon, vlak bij de Syrische grens waar zestig Syrische vluchtelingenkinderen onderdak krijgen en  samen met Libanese kinderen, christenen en moslims, naar school gaan. Wat ze doet is bepaald niet zonder gevaar. Waarom doe je zoiets? Een kwestie van dwaasheid? Of van heilig vuur?

De lichte energie heeft in de christelijke traditie haar eigen feest gekregen: Pinksteren.

Pinksteren gaat over een oerkracht. Die zit overal: in het voorjaar, in het leven, in de schepping, in de ziel. Een oerkracht is wild, onbestemd, raadselachtig, maar vooral: leven gevend.

Daarom is voor mij de Heilige Geest het vrouwelijke element van God. Zoals zo prachtig verwoord in lied 701 uit het liedboek:

Zij zit als een vogel, broedend op het water,

onder haar de chaos van de eerste dag;

zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,

wachtend op het woord totdat zij baren mag.

 

Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,

zoekend naar een plaats onder de hemelboog;

zij rust in de schoot, wachtend op het wonder

dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.

 

Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,

maakt de tongen los, taal en getuigenis,

bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;

niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.

 

Want zij is de Geest, een met God in wezen,

gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;

de sleutel is zij, toegang tot de schriften,

vogel uit de hemel, witte vredesduif.

Ik hoop dat het eerste Kempenbrede Pinksterfestival ons lichte energie, inspiratie en heilig vuur zal brengen!

Marie-Jantien Kreeft