Kerkdienst 25 augustus 2019

Liturgie zondag 25 augustus 2019. Voorganger ds. Matthijs de Vries

——————————–

Welkom, mededelingen

aansteken van de tafelkaars

stilte

(staande) 287 Rond het licht dat leven doet 1, 2 en 5

Bemoediging en groet (gaan zitten)

272 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht 1, 3 en 4

Kyriëgebed

150a Geprezen zij God

Lezing: Deuteronomium 24.17-22

146 Zing, mijn ziel voor God uw Here, 1, 3, 4, en 5

Lezing: Lucas 14.1 en Lucas 14.7-14

119a Uw woord omvat mijn leven

Overdenking

Orgelspel

990 De laatsten worden de eersten 1, 4, 5, en 6

Toelichting op de collecte en inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

423 Nu wij uiteengaan

Zegenbede

gezongen amen