Kerkdienst 8 september 2019

Orde van dienst voor zondag 8 september 2019, Bergeijk. Ds. Ton van Andel.

 

Voorbereiding:

– Als begin: welkom, mededelingen, tafelkaarsen, stilte

– De Psalm: Ps. 119 vs. 50 en 51

– Bemoediging en groet

– Drempelgebed

– Acclamatie bij het drempelgebed: Ps. 119 vs. 66

– Het Smeekgebed: als Kyrie na elke intentie(er zijn drie intenties): LB 301-A, telkens de drie versregels

– De lofprijzing: LB 880

 

Woord…..:

– Gebed

– Uit de boeken van Moses: Deuteronomium 30 vs. 15 – 20

– Lied: Ps. 1 vs. 1 en 2

– Evangelie: Lucas 14 vs. 25 – 27

– Allen: LB 339-A, U komt de lof toe…

– Uitleg, verkondiging

– Orgelmuziek

 

De Tafel van de Heer:

– Credolied: LB 848

– Inzameling van de gaven: toelichting, rondgangen

– Nodiging

– Lied: LB 840

– Lofprijzing

– Inzettingswoorden

– Gedachtenis

– Gebeden

– De gemeenschap van brood en beker: Vredesgroet

                                                                        Uitdeling

– Slotlied: LB 835

– Wegzending en zegen – Allen: Amen(gezongen)