Kerkdienst 22 september 2019

Liturgie Bergeijk 22-09-2019

 

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen door Irene

Aansteken van de tafelkaars door Irene

Stilte

Lied 283:1 en 2

Begroeting

Drempelgebed

Lied 283:4 en 5

Gebed om ontferming

Lied 756: 2,4,6 en 8

Lezing O.T.:Exodus 19:1-5 en Tien Geboden volgens ds Buskes (tekst volgt )

Lied 310:3, 4 en 5

Lezing N.T.:Matt. 22:34-40

Lied 791:2, 4 en 5

Overdenking

Orgelspel

Lied 316:4

Kollekten

Gebeden, stil gebed, onze Vader

Lied 416

Zegen

orgelspel