Kerkdienst 27 november 2019

Ds. Matthijs de Vries, zondag 27-10-2019.

———————–

Orgelspel

Welkom, mededelingen

aansteken van de tafelkaars

LB 756 (staande) Laat komen Heer, uw rijk, vers 1, 2 en 4

Bemoediging en groet (gaan zitten)

LB 712 Het jaar neigt tot een stille groet

Gebed om ontferming

LB 299e Kyrië- en Gloriahymne

zondagsgebed

Psalm 84

LB 441 Hoe zal ik U ontvangen vers 1, 3 en 6

Lucas 18.9-14

LB 1001 De wijze woorden en het groot vertoon

Overdenking

Orgelspel

LB 326 Van ver, van oudsher aangereikt 1, 2, 4 en 6

toelichting op collecte en inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

(staande)

LB 415 1 en 2

Zegenbede

Gezongen amen: LB 415 vers 3