Kerkdienst 10 november 2019

Liturgie voor zondag 10 november 2019. Voorganger: ds. Matthijs de Vries.

—————————-

orgelspel

Welkom, mededelingen

Moment van stilte

Vrede voor jou, hierheen gekomen (melodie: kom nu met zang van zoete tonen) 3x

Bemoediging

Drempelgebed

(Inleiding: Voltaire-citaat Piet Blijenburg)

274 Wij komen hier ter ere van uw naam

Gebed om ontferming: acclamatie na de intenties (3x): 299e (Heer, ontferm U)

Gloria: 299e (Glorie, glorie aan God)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest / gebed van de zondag

981 zolang er mensen zijn op aarde

1 Corinthiers 13.1-13

In vol vertrouwen leef ik met mijn herder (melodie 766 ik zag een nieuwe hemel) 2x

Galaten 6.2 “Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na”.

333 Kom, Geest van God (3x)

Overdenking

orgelspel

Om te leven met zovelen (melodie: wat de toekomst brengen moge) 3x

aankondiging collecte

Collecte (muziek tijdens de collecte)

Dankgebed, voorbede (acclamatie na de intenties: 367e Heer onze God wij bidden U verhoor ons)

Stil gebed, Onze Vader

Uit vuur en ijzer, zuur en zout (zie bijlage, 3x)

Zegenbede

gezongen Amen

 

Kerkdienst 3 november 2019

Orde van Dienst op zondag 3 november 2019.Ds. Petra Speelman.

 

VOORBEREIDING                       

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aansteken van de tafelkaars (door de ouderling van dienst)

Korte stilte (als voorbereiding op de ontmoeting met God en elkaar)

Openingslied (staande): NLB 25: 1, 2 Heer, ik hef mijn hart en handen

Bemoediging en Groet

Drempelgebed

Lied: NLB 25: 4, 10 (zitten)

Kyriegebed

Glorialied: NLB 103: 1, 2 Zegen mijn ziel de grote naam des Heren

 

HET WOORD

Gebed voor de opening van het Woord

Eerste lezing uit het boek Genesis 12: 1 – 8  

Lied: NLB 803: 1, 2, 3

Lezing uit het evangelie volgens Lucas 19: 1 – 10

Overdenking

Orgelspel.

 

ANTWOORD

Lied : NLB 531 Jezus die langs het water liep

Inzamelen van de gaven, toegelicht door de diaken of ouderling van dienst. De zakken voor de collecte worden door de voorganger in een schaal aangenomen.

Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed afsluitend met gezamenlijk “Onze vader…”

ZENDING EN ZEGEN                    

Slotlied (staande): NLB 425 Vervuld van uw zegen

 Zegen, afgesloten met drie maal Amen gezongen door de gemeente

Handdruk

Orgelspel.

Kerkdienst 27 november 2019

Ds. Matthijs de Vries, zondag 27-10-2019. Read more

Kerkdienst 20 november 2019

Orde van Dienst

Read more