Bladel

De protestantse gemeente Bladel

De Protestantse Gemeente te Bladel is een kleine gemeente midden in de overwegend Rooms Katholieke (RK) Brabantse Kempen.
De meest recente historische gebeurtenis was de fusie per 1 januari 2005 van de van ouds aanwezige Hervormde Gemeente met de wijkkerk De Kempen van de Gereformeerde Kerk, oorspronkelijk een onderdeel van de GK Valkenswaard.
De geschiedenis van de Hervormde Gemeente gaat terug naar de 16e eeuw.
Door de eeuwen heen is deze gemeente in stand gebleven waarbij hulp van buitenaf zeker een rol heeft gespeeld.
Namen die daarbij een rol spelen zijn de “Maatschappij van Welstand”, maar ook de bouw van de zogenaamde “Waterstaatskerken”in het begin van de 19e eeuw, waarvan ons kerkgebouw er één is.

Kerk Bladel

De belangrijkste neveneffecten van een grote overwegende RK omgeving zijn:
– belangrijkste “instroom” komt door verhuizingen van protestantse gezinnen vanuit andere delen van Nederland
– kinderen huwen hoofdzakelijk “gemengd” wat helaas ook vaak leidt tot vermindering van betrokkenheid bij de gemeente
In de gemeente komen vrijwel alle facetten van het kerk-zijn aan de orde.
Wel is de schaalgrootte vaak klein.
Een voorbeeld waarin zich dit uit is bijv. het aantal trouw- of rouwdiensten wat per jaar slechts enkele malen voorkomt.
De zondagse eredienst wordt gemiddeld door 40 tot 45 kerkgangers bezocht waarbij ’s-zomers dit aantal wordt verhoogd tot 50 á 60 door vakantie gangers.
Met hoogtij dagen als Kerst en Pasen is de kerk meestal goed gevuld.
De gemeente zelf bestaat uit ca. 300 geregistreerde leden en doopleden. De invulling van het predikantschap was door de jaren heen wisselend.
De laatste dertig jaar werd de gemeente gediend door achtereenvolgend enkele “bijstanden in het pastoraat (50% taak)” en een (10/12) part-time predikant.
In de huidige situatie is er een partime predikantsplaats ingevuld (6/12).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.