Jouw hand, mijn glimlach

Jouw hand, mijn glimlach

Om verbinden gaat het, naar elkaar reiken over muren heen.  Zoeken naar eenheid in verscheidenheid. Mooie woorden in een vaak weerbarstige praktijk.

In de Week van Gebed voor de eenheid,  willen we samen hierover nadenken, in een viering en met een lezing.

Je bent van harte welkom op:
woensdag 18 januari as. om 19.15 uur, in de kapel van Gemeenschap de Hooge Berkt.

De dienst is voorbereid door leden en voorgangers uit de Protestantse gemeente, de RK-parochie en  Gemeenschap de Hooge Berkt. We hopen natuurlijk dat we in deze dienst met veel mensen uit deze geloofsgemeenschappen samen zijn.

Aansluitend kunnen we elkaar ontmoeten met een kop koffie / thee, in de Lavra.

Geert van Dartel zal dan een voordracht houden rond het thema: 500 jaar Reformatie, en de opdracht om gezamenlijk op te trekken als christenen in onze tijd.
De heer van Dartel is secretaris van de Katholieke Vereniging voor oecumene.

De bijeenkomst is rond 21.30 uur afgelopen.

Weet je welkom, namens de voorbereidingsroep, Petra Speelman