Kerkdienst 11 augustus 2019

Orde van dienst 11 augustus 2019 Bergeijk

 

Mededelingen

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Lied 100

Aanvangswoord en groet

Gebed om ontferming en loflied 217

 

 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om Gods Geest

Gedachtebepaling bij de lezingen

Schriftlezing: Ef. 4: 7 t/m 13 + 22 t/m 24 (lector)

Lied 653: 1, 3

Schriftlezing: Mt. 22: 1 t/m 14 (lector; cesuur tussen vs. 10 en 11; vers 11 evv is clou))

Lied 653: 5, 7

Preek + orgelspel

Lied 384: 1, 5, 7, 8, 9

 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID

Inzameling der gaven

Dank-en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Acclamatie lied 368 g

Slotlied 418: 1, 3

Heenzending en zegen (+ gezongen amen)

 

Kerkdienst 4 augustus 2019

Kerkdiensten juli 2019

Kerkdienst 30 juni 2019

Kerkdienst 23 juni 2019