Kempenkring 2018-2019

Klik hier voor het programma van Kempenkring 2018-2019 (blauwe boekje)

VOOR GEMEENTELEDEN EN BELANGSTELLENDEN

KempenKring, de samenwerking van de Protestantse kerken in de Brabantse Kempen op het gebied van “Vorming en Toerusting”, heeft voor het seizoen 2018-2019  opnieuw een interessant en gevarieerd programma, dat wij met dit boekje aan u presenteren. Vanuit drie verschillende invalshoeken, nl. theologisch, maatschappelijk en cultureel, hebben wij verschillende thema-avonden voorbereid. Read more