Kerkdiensten Bergeijk

Aanvang 10.00 uur (tenzij anders aangegeven)

zo   04 nov ds. R. Wijkhuizen uit Helmond
zo   11 nov ds. M.J. Kreeft uit Eersel. KempenDienst in Eersel
zo   18 nov ds. M. de Vries uit Bergeijk. Heilig Avondmaal viering
zo   25 nov ds. J.J. Van der Wal uit Eersel. Laatste zondag kerkelijk jaar

 

Koffiedrinken
Elke zondag bent u van harte welkom om na de kerkdienst een kopje koffie te drinken in de “De Ster” bij de Teutenboerderij. Deze uitnodiging geldt natuurlijk ook voor onze gasten.

Kempenkring 2018-2019

Klik hier voor het programma van Kempenkring 2018-2019 (blauwe boekje)

VOOR GEMEENTELEDEN EN BELANGSTELLENDEN

KempenKring, de samenwerking van de Protestantse kerken in de Brabantse Kempen op het gebied van “Vorming en Toerusting”, heeft voor het seizoen 2018-2019  opnieuw een interessant en gevarieerd programma, dat wij met dit boekje aan u presenteren. Vanuit drie verschillende invalshoeken, nl. theologisch, maatschappelijk en cultureel, hebben wij verschillende thema-avonden voorbereid. Read more