Contactadressen

Kerkgebouw
Domineestraat 10, 5571 EJ Bergeijk

De Ster
Domineestraat 8b bij de Teutenboerderij, 5571 EJ Bergeijk
0497-558586

Predikant
Predikant ds. M. de Vries, Hof 156, 5571 CA Bergeijk, 0497-847617

Kerkenraad 
Postadres:   Postbus 46 5570 AA Bergeijk

Voorzitter  
vacant

Scriba
M.C. van der Hooft-van Asbeck, martienvanderhooft@upcmail.nl
Bosdreef 3, 5571 AG Bergeijk, 0497-573544

Ouderlingen/ Contactpersoon bloemenfonds
S. Westeneng, stienekewvw@gmail.com

Diaconie

Administratrice
M.A. Rietveld-Laros,  Marijke.Laros@skynet.be

Rekeningen
RSIN/Fiscaal nummer 824131083
Rekeningen Rabobank  NL81 RABO 014.38.92.568  BIC nr: RABONL2U

Kerkrentmeesters

Voorzitter/Administrateur
C.L.A. Oostdijk c.oostdijk@gmail.com 
0497-571374

Rekeningen
RSIN/Fiscaal nummer 807197087
ING 10.86.834, IBAN nr: NL74INGB 0001086834, BIC nr: INGBNL2A
Rabobank 10.63.36.177 IBAN nr: NL46RABO 0106336177 BIC nr: RABONL2U

Leden- administratie 
A.H. Slomp ahslomp@onsbrabantnet.nl

Redactie
H. Fijn van Draat verbindingbergeijk@gmail.com

Bezorging 
R. Westeneng   Fam.westwijk@hetnet.nl

Website www.pkn-bergeijk.nl 
Kopij (tekst en foto/film): redactie@pkn-bergeijk.nl – www.pkn-bergeijk.nl