De Kempen

Aalst Waalre
Bergeijk
Bladel

 

 

 

 

 

 

 

 

Eersel
Valkenswaard
Veldhoven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protestantse Gemeenten in de Kempen

De samenwerking van de zes Protestantse Gemeenten (Aalst-Waalre, Bladel, Bergeijk, Hoogeloon-Eersel, Valkenswaard en Veldhoven) heet vanaf 1 januari 2016  de Combinatie PKN De Kempen.

Voorloper van deze samenwerking tussen de protestantse kerken in de Kempen was de samenwerking met Protestantse gemeente Bergeijk en de Protestantse gemeente Hoogeloon-Eersel.

Deze Protestantse Gemeenten in de Kempen zijn in 2004 ontstaan door een fusie van de bestaande Nederlands Hervormde gemeenten met de Gereformeerde Wijkkerk”.
De Kempen, oorspronkelijk behorende tot de Gereformeerde Kerk in Valkenswaard. De fusie werd voorafgegaan door een “Samen-op-Weg” proces van bijna 20 jaar.
In het officiële besluitdocument tot vorming van elk van deze gemeenten staat de volgende intentie:

“de kerkenraden hebben het stellige voornemen om daar waar mogelijk en zinvol naar onderlinge samenwerking te blijven streven”

Dit heeft ondermeer geleid tot de volgende gezamenlijke activiteiten:

  • Drie maal per jaar wordt een gezamenlijke zondagse eredienst gehouden, de “KempenDienst”. In Juni wordt deze dienst gehouden in de R.K. Parochie kerk in Duizel en de andere twee diensten rouleren tussen de 3 gemeentes.
  • Op speciale zondagen zoals carnaval, Paas-zaterdag en oudjaar wordt soms maar één dienst in de drie gemeenten gehouden.
  • De gezamenlijke speciale folder voor de vele vakantiegangers in de Kempen en eenzelfde omslag van het kerkblad in de drie gemeenten.
  • De “KempenKring”, een gezamenlijk programma van activiteiten en lezingen.
  • In het “KempenStuurgroep” wordt informatie aan elkaar doorgegeven en worden verdere initiatieven voor samenwerking besproken.

Naast wat al gerealiseerd is wordt ook nagedacht over verdere initiatieven op het gebied van de jeugd, het kerkblad, de ledenadministratie en vele andere zaken waar kleine gemeenten elkaar kunnen versterken om zo samen de toekomst in te gaan.