Website PKN Bergeijk

Informatie website PKN-Bergeijk

 

PKN-Bergeijk.nl de website voor onze Protestantse Gemeente in Bergeijk:

–  naast “De Verbinding” een goede informatiebron
–  een website met actuele informatie (met foto en filmmateriaal) over onze gemeente

Natuurlijk kan de website niet UP-to-DATE zijn, zonder de bijdragen van de gemeenteleden zelf. Heeft u informatie over activiteiten, bericht van geboorte, huwelijk etc. of heeft u misschien leuke foto’s van activiteiten, ons kerkgebouw en/of De Ster? Stuur dit dan naar redactie@pkn-bergeijk.nl of breng de kopij (evt. foto’s) naarPr. Ireneplein 17  te Bergeijk

 

Bixweb

Lida Boonstra
tel. 040-4020809
www.bixweb.nl

Disclaimer

De Protestantse Gemeente Bergeijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op de website. De Protestantse Gemeente Bergeijk behoudt zich dan ook het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen. Indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de Nederlandse Wet- en Regelgeving alsmede de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van de Protestantse Gemeente Bergeijk in het bijzonder, behoudt de Protestantse Gemeente Bergeijk zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van haar systemen. De Protestantse Gemeente Bergeijk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de website van de Protestantse Gemeente Bergeijk beschikbaar is.